Disclaimer

Op deze pagina leest u de disclaimer van Flevomakelaars.nl. Wij geven hierin aan onder welke voorwaarden wij de content op onze website aan onze bezoekers aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op Flevomakelaars.nl is gratis zolang u deze inhoud niet kopieert of voor eigen doeleinden hergebruikt. Het intellectueel eigendom berust bij Flevomakelaars.nl

Geen garantie op juistheid
Flevomakelaars.nl heeft als doel de aangeboden informatie zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks onze inzet de content van Flevomakelaars.nl onvolledig en of niet juist blijken, dan kan Flevomakelaars.nl daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij aanvaarden bovendien geen aansprakelijkheid voor content op sites waar wij via uitgaande links naar verwijzen.

Toekomstige wijzigingen
Bij eventuele wijzigingen van de disclaimer van Flevomakelaars.nl, kunt u de meest actuele versie vinden op deze pagina.
Meer informatie nodig?